Як реалізувати конкурентні відносини в централізованому теплопостачанні України

Як реалізувати конкурентні відносини в централізованому теплопостачанні України

Хочемо зазначити, що даний механізм розроблено у вигляді проекту змін до закону «Про теплопостачання» та деяких інших законів України. Вважаємо, що починати треба саме із законодавчого підґрунтя, особливу увагу зосередивши на забезпеченні безперешкодного доступу третіх сторін - незалежних виробників теплової енергії (НВТЕ) до теплових мереж ЦТ та створенні зрозумілих «правил гри» для всіх потенційних учасників цього процесу.

Необхідність вдосконалення існуючих та розроблення нових законодавчих актів викликана повною відсутністю практичних засад конкурентних відносин у вітчизняному законодавстві. Закон України «Про теплопостачання» декларує «сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку теплової енергії», як одну із засад державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання, а також вказує на необхідність застосування конкурентних засад у випадку, якщо до теплової мережі теплопостачальної організації приєднано дві або декілька теплогенеруючих організацій. Конкурс має організовувати виконавчий орган міської або селищної ради в порядку, встановленому законодавством. Проте, навіть порядку проведення таких конкурсів досі не було розроблено.

Важливим питанням є забезпечення безперешкодного доступу третіх сторін до теплових мереж ЦТ. Положення існуючого законодавства говорять про те, що «теплогенеруючим організаціям незалежно від організаційно-правових форм та форм власності надається право доступу до магістральних та місцевих теплових мереж за умови виконання технічних умов на приєднання. Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з транспортування теплової енергії, зобов’язаний приєднати теплогенеруючу організацію, що має намір здійснювати діяльність з виробництва теплової енергії, після виконання технічних умов та укладання договору на приєднання до теплової мережі». Проте, практична сторона приєднання часто пов’язана з рядом перепон, а саме:

залежність від наявності чи відсутності схем теплопостачання, перспектив розвитку теплопостачання населеного пункту: можлива відмова в наданні технічних умов на приєднання до тепломережі через відсутність затвердженої схеми теплопостачання населеного пункту, відсутність збільшення обсягів теплоспоживання в тепломережі, надлишок власних теплогенеруючих потужностей; положення таких документів, як Правила приєднання до теплових мереж та Правила надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж більше стосуються приєднання споживачів теплоти, а не виробників; можливі завищені вимоги технічних умов (наприклад, необхідність виконання завищених температурних графіків теплової мережі, які на практиці самим комунальним підприємством давно не виконуються); документи загалом не пристосовані до умов роботи кількох виробників в одній тепловій мережі, в них відсутній ряд важливих понять (незалежного виробника ТЕ, оператора теплової мережі, диспетчеризації та балансування, тощо), відсутні вимоги щодо диспетчеризації та балансування теплової мережі; не визначаються кращі способи приєднання для розподілу грошових витрат та сфер відповідальності виробників тепла та оператора мережі; недостатній рівень надання попередньої інформації про особливості системи теплопостачання; відсутні вимоги щодо пошуку взаємовигідного рішення про підключення до теплової мережі; недостатня захищеність від можливих неправомірних вимог щодо приєднання, не визначено процедури вирішення спірних питань та захисту виробником своїх прав.

Іншим важливим питанням є практична реалізація конкурентних відносин в теплопостачанні. Адже полегшення доступу третіх сторін до тепломереж має супроводжуватись відповідним механізмом, що врегульовує взаємовідносини, що виникають між ними в результаті такого приєднання. Вважаємо за необхідне запровадити торги, в ході яких учасники можуть знижувати свою цінову пропозицію на теплову енергію. Основним принципом при цьому має бути положення, що тариф на теплову енергію для кінцевих споживачів в результаті конкуренції виробників не може бути вищим, ніж за умови відсутності такої конкуренції.

Звичайно, у суспільства може виникати ряд питань: наскільки потрібні законодавчі зміни? Чи можна обійтись без торгів? Нащо передбачати можливість зниження цінової пропозиції? Чи може НВТЕ приєднатись до систем ЦТ, і просто продавати своє тепло комунальному підприємству (КП)? Звичайно, може, якщо КП погодиться його приєднати, не відмовивши через ті чи інші причини. Якщо НВТЕ виробляє теплову енергію з альтернативних джерел, його тариф, згідно законодавства, буде дорівнювати 90% від середньозваженого по області тарифу виробників теплової енергії з природного газу, для відповідних категорій споживачів. Якщо тариф комунального підприємства виявиться нижчим за 90% від середньозваженого «газового» тарифу, закуповувати теплову енергію у НВТЕ йому невигідно. А НВТЕ при цьому не має змоги запропонувати нижчу ціну. Якщо ж до теплових мереж буде приєднано кілька НВТЕ, яким встановлено тариф, що дорівнює 90% від середньозваженого «газового», тариф для цих НВТЕ буде однаковим, і виявити переможця буде неможливо.

Таким чином, основні положення розробленого законопроекту передбачають наступне:

Прозорий механізм і недискримінаційні правила приєднання незалежних виробників до тепломереж. Пріоритетним є приєднання теплогенеруючих потужностей НВТЕ до теплових мереж через теплообмінник, що дозволить більш чітко розподілити сфери відповідальності (наприклад, щодо підживлення теплових мереж), а також усуне деякі обмеження, пов’язані із гідравлічним режимом теплової мережі та технічними можливостями теплогенеруючого обладнання. Теплотранспортуюча організація зобов’язана розміщувати інформацію про основні характеристики системи теплопостачання, що необхідна для оцінки теплогенеруючою організацією, що має намір здійснювати діяльність з виробництва теплової енергії, можливості приєднання до теплових мереж. Це, зокрема, основні характеристики та приєднане теплове навантаження споживачів системи теплопостачання, потенційні точки приєднання до теплових мереж, обсяги відпуску та споживання теплової енергії на місяць та на рік, дати проведення та результати торгів на закупівлю теплової енергії, структура і фактичні обсяги виробництва та споживання теплової енергії, граничний тариф на виробництво теплової енергії оператора, тощо. Введення ряду нових понять, зокрема: Конкурентна система- система ЦТ, приєднане теплове навантаження в якій вище 50 Гкал/год; Оператор - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування та постачання теплової енергії в конкурентній системі централізованого теплопостачання. Незалежний виробник теплової енергії - теплогенеруюча організація, що не перебуває під контролем оператора та приєднана до теплової мережі системи централізованого теплопостачання, в якій оператор здійснює діяльність. Граничний тариф (ГТ) на виробництво теплової енергії оператора – тариф на виробництво теплової енергії, що встановлюється оператору для кожної конкурентної системи централізованого теплопостачання, в якій він здійснює діяльність, та є максимальним рівнем його цінової пропозиції на виробництво теплової енергії, що подається для участі в торгах на закупівлю теплової енергії у відповідній конкурентній системі. Цінова пропозиція на виробництво теплової енергії – ціна одиниці теплової енергії (1 Гкал), що подається для участі в торгах на закупівлю теплової енергії. Конкурентний ринок ТЕ, організований за моделлю «єдиного покупця»: виробник продає ТЕ оператору тепломережі, який постачає її кінцевим споживачам; Оператор продає ТЕ споживачам одного типу на рівних умовах та за однаковими цінами; Оператор надає незалежним виробникам тепла доступ до мережі на рівних умовах зі своєю власною генеруючою потужністю. конкуренція має місце лише на стадії виробництва ТЕ. Обов'язкове ведення фінансового обліку за окремими видами діяльності (виробництво, транспортування, постачання) існуючих ТКЕ. Вимога встановлення окремих тарифів за видами діяльності (виробництво, транспортування, постачання) встановлена на рівні закону, має бути запроваджена для 100% підприємств. Щорічні торги серед виробників ТЕ, з поданням двох окремих пропозицій для опалювального та неопалювального періодів (за наявності відповідного навантаження ГВП). Тарифи на виробництво ТЕ оператором чи НВ є результатом щорічних торгів і можуть відрізнятись для опалювального та неопалювального періодів. Торги проводяться за наявності двох підключених виробників, один з яких – незалежний. При зменшенні приєднаного навантаження, торги все одно проводяться. Переможці торгів, відповідно, зобов’язані здійснювати відпуск теплової енергії встановленої якості відповідно до умов договору купівлі-продажу та стандартів. Тариф на виробництво ТЕ незалежних виробників встановлюється як результат їх участі в торгах в даній конкурентній системі ЦТ. Всі виробники можуть відступати від встановленої верхньої межі цінової пропозиції в сторону зменшення. Для Оператора такою межею є ГТ, для незалежного виробника –передбачений відсоток (65-90%) від ГТ на виробництво ТЕ оператора для відповідної конкурентної системи ЦТ (рис. 1). Вказаний відсоток залежатиме від зростання вартості природного газу, що має на меті запобігти зростанню рівня цінових пропозицій, «прив’язаних» до ціни природного газу.

Рис.1. Умови торгів в конкурентній системі ЦТ

Якщо учасники торгів на закупівлю теплової енергії подають однакові цінові пропозиції на виробництво теплової енергії, Оператор зобов’язаний розподіляти обсяги відпуску теплової енергії між ними, згідно визначених пріоритетів. Пропонується наступна пріоритетність, в порядку її зменшення: когенераційні установки, що використовують відновлювані джерела енергії; інші теплогенеруючі установки, що використовують відновлювані джерела енергії; когенераційні та теплогенеруючі установки, що використовують доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів; когенераційні установки, що використовують викопні палива; інші теплогенеруючі установки. Оператор в конкурентній системі ЦТ забезпечує резервування теплогенеруючих установок, здійснює оперативне управління обсягами виробництва, транспортуванням та розподілом теплової енергії.

Хочемо звернути увагу на те, що приєднання НВТЕ до теплових мереж не має призводити до відділення частини споживачів разом з теплогенеруючими потужностями кожного НВТЕ в окрему систему ЦТ. Система централізованого теплопостачання повинна залишатись об’єднаною, де потужності НВТЕ та Оператора працюють паралельно, під загальним диспетчерським управлінням Оператора.

Найбільш «болючою» зміною, на наш погляд, може стати зміна правил тарифоутворення, викликана запровадженням конкурентних механізмів. На даний час, розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання базується на так званому «нормативному» методі, що фактично відтворює принцип «витрати плюс», коли до складу тарифу входять фактичні витрати підприємства на одиницю теплової енергії, плюс невеликий (до 5%) процент рентабельності. Встановлення тарифів підприємствам теплопостачання є повноваженням НКРЕКП та органів місцевого самоврядування. Тарифи встановлюються для всього підприємства в цілому, без поділу на окремі котельні. В запропонованому варіанті конкурентних відносин в сфері ЦТ, тарифоутворення відходить від жорсткої прив’язки до фактичних витрат, стаючи результатом проведення торгів. Новим є також існування кількох різних тарифів у комунального підприємства, якому підпорядковані конкурентні системи ЦТ : це граничні тарифи кожної з конкурентних систем ЦТ, затверджені НКРЕКП, та загальний тариф комунального підприємства для кінцевого споживача. Цей тариф формується з урахуванням фактичних витрат тих котельних, що не входять до конкурентних систем ЦТ, та тарифів конкурентних систем, що склались в результаті торгів, та встановлюється НКРЕКП (рис. 2).

Рис.2. Модель формування тарифів при впровадженні

конкурентних засад в ЦТ

Для повноцінного запровадження пропонованих механізмів, необхідна також розробка відповідних підзаконних актів, зокрема:

порядку (методики) приєднання теплогенеруючих організацій до теплових мереж та розрахунку плати за приєднання теплогенеруючих організацій до теплових мереж; процедури проведення торгів на закупівлю теплової енергії та типового договору купівлі-продажу теплової енергії в конкурентній системі централізованого теплопостачання; методики формування граничних тарифів на виробництво теплової енергії операторів та методики формування тарифів на теплову енергію теплопостачальних організацій, що одночасно є операторами в конкурентних системах централізованого теплопостачання; порядку здійснення балансування, диспетчерського управління, забезпечення резервування теплогенеруючих установок та розрахунку плати за резервування теплогенеруючих установок в конкурентній системі централізованого теплопостачання.

Зрештою, відповідні положення мають бути імплементовані в українське законодавство, що теж потребує часу. І чим раніше почнеться ця робота, тим раніше галузь централізованого теплопостачання перейде від декларацій необхідності змін до дійсних змін в інтересах кінцевого споживача.

В наступних статтях ми розповімо більш докладно, яку роль гратиме кожна із зацікавлених сторін даного процесу, та яких змін слід очікувати.

Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Думки авторів, висловлені в цій публікації, не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
11.07.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^