Про законодавчі обмеження щодо придбання фізособами сертифікатів венчурних фондів на суму меншу, ніж визначена законом

Про законодавчі обмеження щодо придбання фізособами сертифікатів венчурних фондів на суму меншу, ніж визначена законом Про законодавчі обмеження щодо придбання фізособами сертифікатів венчурних фондів на суму меншу, ніж визначена законом

Венчурні фонди є дуже популярними інвестиційними гравцями на українському ринку.

Але національне законодавство сьогодні певним чином обмежує інвестиційні можливості для фізичних осіб в придбанні інвестиційних сертифікатів таких фондів.

Зокрема, законодавець вирішив, що фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не меншу ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року (тобто, на суму не меншу ніж 1 827 000 гривень).

Але чи дійсно ця норма забороняє фізичним особам саме придбавати інвестиційні сертифікати венчурних фондів на суму меншу, ніж визначена законом?

Чи є знак рівності між терміном «учасник венчурного фонду» та «власник інвестиційних сертифікатів венчурного фонду»?

Відповідно до статті 61 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – «Закон») цінні папери інституту спільного інвестування закритого типу (до яких відносяться венчурні фонди) підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

Перехід права власності на цінні папери відбувається на підставі укладеного правочину (договору) шляхом його виконання.

Стаття 215 Цивільно Кодексу України встановлює, що недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі, визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Стаття 4 Закону, яка містить задане вище обмеження щодо можливості стати учасником венчурного фонду лише за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не меншу ніж 1 827 000 гривень, не встановлює недійсність правочину з придбання інвестиційних сертифікатів такого венчурного фонду, якщо угоду вчинено на суму меншу порогового значення, встановленого цією нормою Закону.

Відповідно до статті 204 Цивільно Кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Тобто, оскільки закон прямо не встановлює недійсність правочину з придбання інвестиційних сертифікатів венчурного фонду на суму меншу, зазначеної в статті 4 Закону, такий правочин буде вважатися дійсним, поки суд не прийме інше рішення.

Чи перейде право власності на інвестиційні сертифікати до фізичної особи, яка їх придбала на незначну суму, зважаючи на обмеження, встановлені статтею 4 Закону?

Цінні папери виступають об’єктом права власності, як будь-яка річ. Разом з тим, цінна папери надають їх власнику певні права, наприклад, приймати участь в управлінні компанією чи фондом, які випустили такі цінні папери.

Тобто, законодавство розрізняє права на цінні папери та права за цінними паперами.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

Згадана вище стаття 4 Закону встановлює обмеження щодо фізичних осіб прав саме за цінними паперами, прав, якими закон наділяє учасника венчурного фонду, оскільки вона прямо не забороняє фізичним особам придбавати сертифікати інвестиційного фонду, а лише встановлює, що фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів на суму, що дорівнює або є більшою ніж 1 827 000 гривень.

Заборону придбання інвестиційних сертифікатів у власність (права на цінні папери) дана норма не містить.

Тобто, у випадку придбання інвестиційних сертифікатів на суму меншу, встановленої статтею 4 Закону, така фізична особа набуває у власність самі інвестиційні сертифікати (права на цінні папери), але не отримує права учасника інвестиційного фонду (права за цінними паперами).

Можливість вільного придбання у власність фізичної особи будь-якої кількості інвестиційних сертифікатів підтверджується також наступними нормами.

Відповідно до пункту 2 статті 51 Закону Інвестиційні сертифікати існують виключно в бездокументарній формі.

Відповідно до пункту 4 статті 4 Закону особа, яка має намір набути статус учасника інституту спільного інвестування, цінні папери якого існують у бездокументарній формі, зобов’язана відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України» набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. 

Тобто, задля набуття права власності на інвестиційні сертифікати венчурного фонду мають бути виконані наступні умови:

Покупець має відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача цінних паперів; Набуття права власності на інвестиційні сертифікати має бути зафіксовано в системі депозитарного обліку.

Виконання цих умов та наявність укладеного (чинного) договору є достатнім для набуття права власності на інвестиційні сертифікати венчурного фонду.

Що в такому випадку трапляється з правами покупця інвестиційних сертифікатів, який придбав їх на незначну суму?

Такий покупець стає власником інвестиційних сертифікатів, як особа, яка придбала такі інвестиційні сертифікати за правомірною угодою та як особа, до якої право власності на інвестиційні сертифікати перейшло відповідно вимог спеціального закону (пункту 2 статті 4 Закону України «Про депозитарну систему України»).

Але при цьому, відповідно до пункту 2 статті 4 Закону така фізична особа не набула статусу учасника венчурного фонду.

Тобто, можна зробити висновок, що така особа ставши власником інвестиційних сертифікатів отримала права на цінні папери (інвестиційні сертифікати), а прав за цінними паперами не отримала.

Разом з тим, якщо вказана особа придбає додатково інвестиційні сертифікати вказаного венчурного фонду, які в сумі з придбаними раніше сертифікатами досягнуть за номінальною вартістю встановленого законодавством порогу, то вона набуде всіх прав учасника венчурного фонду.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
02.04.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^