Лікарняний листок: Порядок оформлення. Основні питання

Лікарняний листок: Порядок оформлення. Основні питання Лікарняний листок: Порядок оформлення. Основні питання

Нещодавно, міністерство охорони здоров’я заявило, що планує виробити механізм самоізоляції особи з підозрою на коронавірус, а також відпрацювати всі юридичні наслідки такої самоізоляції, в тому числі щодо оформлення лікарняного у таких випадках.

І поки триває процес розроблення механізму, пропонуємо до ознайомлення інформацію щодо оформлення лікарняних листків.

Так, свою відсутність на роботі через хворобу працівник повинен підтвердити документом, який називається листком непрацездатності. Частіше який називають лікарняним листком.

Оскільки лікарняний є підставою для призначення та подальшої виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, тому повинен бути оформлений належним чином та без помилок.

Форму лікарняного листка затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406. Бланк лікарняного листка складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боку.

Лицьовий бік бланка та корінець заповнюються в закладі охорони здоров'я лікуючий лікар або молодший медичний працівник із медичною освітою, під час видачі працівникові лікарняного листа. Відривний корінець (його підписує пацієнт, якому видано лікарняний) залишається в закладі охорони здоров'я. За місцем роботи корінець не подається.

На лицьовому боці бланка зазначається:

 • вид лікарняного листка (первинний або продовження попереднього). Необхідний варіант підкреслюється. Якщо це продовження, то пишеться номер і серія попереднього лікарняного листка (п. 3.1 Інструкції № 532).

Важливим є те, що у випадку якщо працівник подав декілька лікарняних листків і їх видано у зв'язку з одним страховим випадком, то їх оплачує ФСС з ТВП. А якщо це лікарняні з різних страхових випадків, тоді за кожним із них перші п'ять днів непрацездатності оплачує роботодавець;

 • назва та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, що підтверджується штампом і печаткою цього закладу;
 • Особисті дані непрацездатного (П. І. Б., вік (кількість повних років), стать (підкреслюється);
 • Місце роботи непрацездатного (назва та місцезнаходження підприємства);
 • Дата видачі лікарняного листка.

Крім загальних даних, наводяться відомості, пов'язані з непрацездатністю, зокрема:

 • діагноз (первинний і заключний). Зверніть увагу, що діагноз первинний, заключний і його шифр зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. Якщо людина не згодна, первинний і заключний діагнози та шифр не вказуються;
 • код причини непрацездатності (обов'язково підкреслюється відповідна причина звільнення від роботи);
 • режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо.

У графі «Перевести тимчасово на іншу роботу» лікар зазначає дату тимчасового переведення працівника на іншу роботу за медичним висновком, запис засвідчується підписом голови лікарсько-консультативної комісії і круглою печаткою закладу охорони здоров'я;

У графі «Направлений у МСЕК» записується дата направлення документів хворого до МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК.

У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначається дата огляду хворого. У рядку «Висновок МСЕК» робиться запис про стан здоров'я пацієнта (наприклад, «Визнаний інвалідом певної групи та категорії», «Інвалідом не визнаний, працездатний», «Інвалідом не визнаний, потребує доліковування»), який голова МСЕК повинен засвідчити своїм підписом і печаткою МСЕК. Якщо хворого визнають працездатним, то у графі «Стати до роботи» ставиться дата, наступна за датою огляду в МСЕК;

До графи «Звільнення від роботи» вносяться такі записи:

 • у першому стовпці «З якого числа» – лікар арабськими цифрами вказує дату видачі лікарняного (число, місяць, рік);
 • у другому стовпці «До якого числа включно» словами – лікар записує дату продовження лікарняного (число та місяць);
 • у третьому стовпці – зазначаються посада і прізвище лікаря;
 • у четвертому стовпці «Підпис та печатка лікаря» – усі записи посвідчуються підписом лікаря та його печаткою

У графі «Стати до роботи» словами пишеться дата виходу на роботу пацієнта. Якщо ж працівник продовжує хворіти, у такому випадку лікар підкреслює слова «Продовжує хворіти» та зазначає номер нового лікарняного листка. Своїм підписом лікар завіряє внесені відомості, після чого ставиться печатка закладу охорони здоров'я «Для листків непрацездатності»

Як правило, працівник у перший день виходу на роботу після хвороби приносить закритий лікарняний листок, який дає можливість вчасно нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності та виплатити її у найближчий день, установлений на підприємстві для виплати заробітної плати.

За місцем основної роботи заповнюється зворотний бік лікарняного листка, що складається з чотирьох частин

Першу частину заповнює табельник або працівник, уповноважений вести табель обліку робочого часу. До цієї частини треба вписати: назву підприємства; структурний підрозділ, посаду і табельний номер працівника; характер роботи (постійна, тимчасова, сезонна); дати початку та закінчення періоду непрацездатності із зазначенням неробочих днів за період непрацездатності; дату, з якої працівник став до роботи; дату заповнення. Табельник чи уповноважена особа підписує цю частину та вказує своє прізвище. Далі лікарняний листок передається у відділ кадрів.

Кадровик заповнює другу частину, зазначаючи відомості про страховий стаж працівника (нагадаємо: від цього залежить розмір оплати за лікарняним листком). Конкретна тривалість страхового стажу не вказується, а лише підкреслюється належність до тієї чи іншої стажової групи: до 5 років, від 5 до 8 років, від 8 та більше років. Після заповнення всіх рядків кадровик або уповноважена особа підписує цю частину та вказує своє прізвище.

Третя частина заповнюється комісією із соціального страхування (далі – комісія) чи особою, уповноваженою вирішувати питання про призначення допомоги.

Нагадаємо, що комісія створюється у випадку, якщо чисельність застрахованих найманих працівників на підприємстві перевищує 15 чоловік. Якщо ж кількість таких працівників менша або дорівнює 15, обирається уповноважений представник.

Комісія або уповноважений, може прийняти рішення - оплатити лікарняний, тоді у відповідному рядку зазначається розмір допомоги у відсотках до середньої заробітної плати залежно від тривалості страхового стажу працівника, або відмовити в оплаті лікарняного, в такому випадку вказується причина відмови.

Так, законодавством передбачено підстави, з яких комісія може відмовити в оплаті лікарняного, зокрема:

 • у разі отримання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні злочину;
 • у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи від виконання інших обов'язків або симуляції хвороби;
 • за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
 • за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
 • у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних із таким сп'янінням;
 • за час перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням;
 • у разі порушення режиму, установленого лікарем.

Четверта частина зворотного боку лікарняного листка «Довідка про заробітну плату» заповнюється бухгалтерією підприємства.

У цьому розділі зазначають:

 • місячний оклад застрахованої особи або денну тарифну ставку;
 • місяці розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (допомоги по вагітності та пологах);
 • кількість робочих днів (годин);
 • суму фактичної заробітної плати, з якої нараховувалися страхові внески в місяцях розрахункового періоду;
 • середньоденну (середньогодинну) заробітну плату, обчислену згідно з постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Після того, бухгалтер заповнює відповідні рядки графи «Належить до виплати». Четверта частина підписується головним (старшим) бухгалтером і керівником підприємства (зазначається прізвище керівника), потім ставиться печатка підприємства.

Іноді трапляються випадки, коли працівник приніс лікарняний листок, у якому є виправлення, в такому разі потрібно знати, що на бланку лікарняного листка дозволяється робити не більше двох виправлень. При цьому виправлення тексту повинні підтверджуватися записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я «Для листків непрацездатності».

Тому, якщо на бланку не більше двох виправлень і їх завірено належним чином, підприємство може прийняти лікарняний листок для виплати за ним допомоги.

А от якщо з помилкою написано прізвище працівника, або назву підприємства, в такому випадку лікарняний не приймається. Перекручення прізвища та назви підприємства – неприпустимі помилки під час заповнення лікарняного листка. У графі «Місце роботи» назва підприємства повинні відповідати наведеному в установчих документах. Якщо допущено перекручення, працівникові слід звернутися до закладу охорони здоров'я, щоб там внесли виправлення.

У разі якщо права порушуються, в тому числі і право на працю, або виникають питання з медичними працівниками то можна звернутися до центрів безоплатної правової допомоги та отримати фахову консультацію юриста.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
23.07.2021
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://investgazeta.ua/

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^