Чому НАДУ не ENA?

question-mark-2492009_640

Чому Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ) так і не стала (навіть не наблизилась) L’École nationale d’Administration (ENA) – французька елітарна державна установа (створена в 1945 р. генералом Де Голлем) у сфері вищої після вузівської освіти та підвищення кваліфікації.

НАДУ так і не стала Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) – польська школа з навчання і підготовки державних службовців та вищих посадових осіб для системи державного управління.

ENA і KSAP – це національні школи державного управління світового зразка. До цього переліку можна додати Латвійську школу державного управління чи управлінські школи провідних університетів світу.

Сумно і прикро за НАДУ…

Чому ж ми не маємо на сьогодні такої школи? Чому постійно бідкаємося: немає кому реформи робити, немає некорумпованих управлінців, немає, немає… І одночасно витрачаємо бюджетні кошти на утримання НАДУ. Чому ж не виконано п. 3 Указу Президента від 31 серпня 2016 року № 375/2016 «Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України» про «тримісячний строк внести пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України»? Чому відбувається поглиблення кризи і фактичне знищення унікального колись внз з підготовки управлінців. Створена на базі Інституту державної служби і самоврядування при Кабінетові Міністрів України НАДУ за останні роки деградації перетворилася у політично заангажований деструктив репутаційних втрат Президента України.

Вступ до ENA це фактично “вступ на посаду” – в НАДУ абсолютно протилежна ситуація  не працевлаштованість випускників (безробіття де-факто). Інколи навіть абсурдна ситуація – випускники-магістри через слабкість підготовки не можуть пройти конкурсний відбір на посаду… ENA завдяки реальному конкурсу відбирає «кращих з кращих» на навчання і забезпечує (також завдяки реальному конкурсу) найліпшим рівнем підготовки: провідні світові викладачі-практики. В НАДУ навпаки звільнення конкурентоспроможних викладачів-практиків і умовний конкурс вступників… Таких прикладів-зіставлень є багато…

Підсумки 20 років розвитку і функціонування системи підготовки управлінських кадрів на базі НАДУ засвідчують розгортання широкої проблемної ситуаціїнеконкурентоспроможності її випускників на ринку праці. Так, лише кожен шостий випускник НАДУ відповідає вимогам, що висуваються, на цей час, до посад державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування. До 3,7 % від усіх випускників обіймали чи обіймають посади державних службовців вищої і середньої ланки управління або до 1,0 % від таких посад в Україні.

Існує низка суперечностей, які виникли унаслідок управлінських прорахунків щодо побудови цілісної системи національної підготовки управлінців:

–          громіздке і неоднорідне управління освітньо-науковими процесами;

–          надмірна подрібненість освітніх спеціальностей і курсів підготовки;

–          вибіркові та безсистемні наукові дослідження у сфері функціонування держави і підготовки державних службовців;

–          обмежений кадровий ресурс для здійснення різнопланової експертної діяльності;

–          відсутність мотивації у слухачів, а також формальність підготовки службовців.

У цілому, постала нагальна проблема: відсутність адекватної сучасному ринковому середовищу організаційно-економічної та освітньо-наукової практики якісної підготовки і підвищення кваліфікації управлінців, що забезпечувала б належну професійну підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації упродовж усієї кар’єри стратегічно мислячих, конкурентоспроможних дієвих лідерів і висококваліфікованих відповідальних управлінців для розбудови належного врядування й гармонійного суспільного розвитку України.

Підсумки тривалого розвитку і функціонування системи підготовки керівних кадрів на базі Національної академії засвідчують розгортання низки загрозливих тенденцій:

–        розпорошеність зусиль щодо підготовки кваліфікованих державних службовців – громіздка, бюрократизована адміністративна система управління закладом;

–        перенапруження ресурсів (витратність) у підготовці магістрів для державного управління – володіючи значно вищим рівнем державного фінансування на підготовку службовців відбувається розбазарювання й неефективне їх витрачання;

–        фактична ліквідація системи підвищення кваліфікації державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування – закриття ІПК;

–        зниження результативності підготовки і перепідготовки державних службовців – завдяки відсутності конкуренції фактично відсутній моніторинг якості навчання;

–        втрата адресності підготовки управлінців середньої та вищої ланки службовців – формалізовані програми і незатребуваність випускників – фактичне безробіття випускників магістрів, кандидатів і докторів наук;

–        фактична відсутність конкурсу на зайняття посад науково-педагогічних працівників і знищення конкурентних переваг – науково-практичних управлінських шкіл зі стратегічного планування, аналізу державної політики, моніторингу й оцінювання, управління освітою;

–        знищення інфраструктури НАДУ шляхом підняття ціни за проживання у гуртожитках, звільненням з роботи фахівців та  відключення від постачання енергоресурсів тощо;

З огляду на аналіз світового досвіду функціонування управлінських шкіл у країнах ЄС, зокрема Франції та Польщі оптимальним варіантом є аполітична реорганізація НАДУ в специфічний внз з особливими умовами професійної підготовки управлінців – ребрендінг НАДУ. І це слід почати негайно. Втілення такого підходу сприятиме скороченню кількості адміністративних працівників НАДУ у понад 6 разів, зниженню державних видатків на діяльність закладу у понад 4-5 разів і водночас розширення професійних зв’язків з науково-педагогічними кадрами та експертами у сфері державного управління та управлінської діяльності узагалі в Україні та за кордоном.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
06.04.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^